Genealogia

Franciszek Niewczyk
Stefan Niewczyk
Stefan i Benedykt
Stanisław Niewczyk